Mangfold

Oppsummering kapittel 7

Hva er religion?

 • En fellesbetegnelse for ulike trossystemer som søker å svare på menneskenes eksistensielle spørsmål.
 • Som oftest er det en tro på Gud eller en overnaturlig makt.
 • Vises ofte i religiøse handlinger som bønn, offer, sanger eller myter.

Religionens ulike funksjoner

Psykologiske behov

 • Kan gi mennesker en følelse av tilhørighet og trygghet gjennom tro, bønn og gudstjenester.
 • En åndelig tilnærming til lidelser og plager kan ha en positiv effekt på fysisk og psykisk helse.
 • Markering av livsfaser gir tilhørighet.

Sosiale og kulturelle funksjoner

 • Sosiologen Emile Durkheim mente at religion fungerte som et lim som holdet samfunnet sammen.
 • Religionssosiologien Peter L. Berger mente religion bidro til at samfunnets tanker, verdier og forordninger ble gjort forståelige og selvsagte.
 • Religionens verdigrunnlag  kan bidra til å opprettholde et fellesskap i samfunnet.

Religion og etikk

 • Mange samfunn har normer vi kan kjenne igjen, som Den gylne regel: Alt du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem.
 • Mange av verdensreligionene har verdier og normer som ble til i førmoderne samfunn.
 • Religion gir mange mennesker en motivasjon for å gjøre godt.
 • Etikk og religion henger sammen, men etikk kan også diskuteres utenfor en religiøs ramme.
 • Samfunnsutviklingen har ført til endrede normer og det kan være ulike syn på hva som skal være samfunnets felles verdigrunnlag.

Hvor sekularisert er Norge?

Sekularisering: Den prosessen der ulike områder av samfunnet og kulturen river seg løs fra kirkelig kontroll og innflytelse.

 • Folk i Norge kan velge livssyn friere enn før, men fremdeles er 82 % av den norske befolkning medlemmer av Den norske kirke.
 • Mange er medlemmer av trossamfunn, men det er lav oppslutning om religiøse samlinger.
 • 2 av 3 tror på en Gud eller en høyere makt, tre av fire blir døpt, to av tre blir konfirmert og ni av ti begraves i kirkelig regi.
 • Innvandringen har ført til flere livssyn og religioner.
 • Religion kan bidra til å endre samfunnet eller til å opprettholde det som det er.

 

 

 

 

 

 

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider