Mangfold
John Fredriksen. Et eksempel på sosial mobilitet.
Scanpix/Håkon Mosvold Larsen

15 Sosial mobilitet

Sosial mobilitet innebærer å flytte seg på den sosiale rangstigen, som regel oppover, men det kan også være nedover. Dette kapitlet tar for seg ulike former for sosial mobilitet, og hvilke forutsetninger som må være til stede for at det skal skje. Sosial mobilitet i Norge i dag blir drøftet spesielt. Til slutt er det en beskrivelse av kastevesenet i India, som eksempel på et lukket samfunn med liten grad av sosial mobilitet. 

Lytt til kapittelet

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider