Mangfold

13 Sosial ulikhet - lagdeling og klasser

Dette kapitlet tar for seg forskjellige måter å beskrive og analysere sosial ulikhet på. To sentrale begrep er sosiale lag og sosial klasse. Innfallsvinkelen er teoriene til Karl Marx og Max Weber. Men også nyere teorier blir tatt opp, for eksempel Pierre Bourdieus teorier om kulturelle ulikheter. Kapitlet drøfter også om Norge er et samfunn med små sosiale forskjeller, og om sosial og økonomisk ulikhet er uunngåelig.

Lytt til kapittelet

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider