Mangfold

12 Goder, makt og fordeling

Vi kan definere goder som forutsetningene for et godt liv. Det kan for eksempel være penger, god utdanning og helse. Noen goder kan være sikret gjennom lover og regler - stemmerett, lik rett til utdanning og trygd hvis du blir syk eller arbeidsløs. Dette kapitlet handler om ulike prinsipper for fordeling av goder, og om sammenhengen mellom makt og fordeling. Det handler også om hvilken rolle ulike aktører og politiske ideologier spiller i fordelingsprosessen.

Lytt til kapittelet

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider