Mangfold

10 Hva kjennetegner vår måte å produsere på?

Arbeidslivet er i stadig endring. Begreper som automatisering, spesialisering og arbeidsdeling blir brukt for å beskrive vår måte å produsere. Dette kapitlet drøfter typiske trekk ved det nye arbeidslivet. I tillegg blir temaer som arbeidsmiljø og organisasjonsteorier behandlet.           

Lytt til kapittelet

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider