Mangfold

9 Næringsstruktur og sysselsetting

I dette kapitlet lærer du om utviklingen av de viktigste næringene i Norge - jordbruk, industri og servicenæringer. Begrepet "arbeid" blir drøftet. Hva vi betrakter som arbeid varierer med tid og sted og på tvers av samfunnstyper. Og er det norske arbeidsmarkedet kjønnsdelt? Er det forskjeller på kvinner og menns muligheter og vilkår i arbeidslivet? Slike spørsmål er også en viktig del av dette kapitlet.

Lytt til kapittelet

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider