Mangfold

7 Religion og samfunnsfag

Religion er en fellesbetegnelse for ulike trossystemer som søker svar på grunnleggende spørsmål i menneskenes liv. Det kan være spørsmål om Guds eksistens, meningen med livet og tanker om liv og død. Når vi studerer religion ut fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, er vi mer opptatt av hvilke sosiale og politiske funksjoner den har. I dette kapitlet lærer du om hvilken betydning religionen spiller i dagliglivet, religionen som normsender, religion og psykologiske behov og om ulike syn på religion og politikk.

Lenker

Den norske kirke

Islamsk råd Norge

LIM-nettverket

LIM (Likestilling, integrering, mangfold) er en ikke-statlig organisasjon som arbeider for å fremme innvandrernes deltakelse, tillit og tilhørighet til det norske samfunnet.

Lytt til kapittelet

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider