Mangfold

6 Hva er kultur?

Er jenta på bildet en del av norsk kultur i dag? Finnes det egentlig noe som er typisk norsk? Eller typisk amerikansk? I dette kapitlet lærer du om kulturbegrepet, og om hvordan det kan variere med tid og sted. Sentralt i kapitlet er også ulike perspektiver på kulturforståelse og typiske trekk ved det flerkulturelle Norge.

Lenker

SSB: Holdninger til innvandring og innvandrere

Store norske leksikon: definisjon av begrepet "kultur"

Lytt til kapittelet

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider