Mangfold

5 Sosiale avvik

I alle samfunn finnes det oppfatninger om normal og unormal atferd. Sosiale avvik er oppførsel som bryter med gjeldende normer i et sosialt system. Dette kapitlet handler om hvordan vi definerer begrepet sosialt avvik, og om hvordan oppfatninger om sosialt avvik har endret seg gjennom historien. 

Kriminalitet er en form for avvik som har store konsekvenser for samfunnet. Derfor er dette temaet sentralt i kapitlet. Blant annet vil du lære om ulike typer kriminalitet, årsaker, og reaksjonsformer.    

Lenker

Norsk forening for kriminal reform

Lytt til kapittelet

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider