Mangfold

4 Kommunikasjon og påvirkning

Dette kapitlet handler om kommunikasjon mellom mennesker, og hvilken rolle ulike former for kommunikasjon spiller i sosialiseringsprosessen. Du lærer om sosialisering gjennom tradisjonelle massemedier og sosiale medier, og om konsekvenser av dagens mediebruk. Til sist i kapitlet er det en gjennomgang av ulike teorier om mediepåvirkning. 

Lytt til kapittelet

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider