Mangfold

2 Hvordan får vi kunnskap om samfunnet?

Samfunnsviterne prøver å beskrive, forklare, forstå og forutsi sosiale fenomener. I dette kapitlet lærer du om ulike framgangsmåter du kan benytte for å lage en undersøkelse om slike fenomener, for eksempel tigging eller politisk engasjement blant norsk ungdom etter 22. juli 2011. Disse framgangsmåtene kaller vi samfunnsvitenskapelige metoder. Du lærer også litt om analyse og tolkning og om hvordan man skriver en rapport om undersøkelsen.    

Lytt til kapittelet

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider