Mangfold

1 Samfunnsfag og vitenskapelige tenkemåter

I dette kapitlet blir du kjent med samfunnsfagene sosiologi og sosialantropologi. Du får også innsikt i ulike teorier om sosial atferd, det vil si: Hva styrer våre handlinger?

Menneskene er skapt av historien og skaper historie selv. Derfor tar kapitlet også opp debatten om arv og miljø. Spørsmålet er: I hvor stor grad er våre handlinger preget av evolusjonen, den genetiske arven? Og hvor mye av vår atferd er bestemt av kulturen vi vokser opp i? En tolkning som prøver å gi et fullstendig bilde av det moderne mennesket, må ta med både arv- og miljøperspektivet.

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider