Mangfold

Sosial kapital

Goder som springer ut av den enkeltes tilhørighet til ulike sosiale fellesskap, familie eller klasse, og som kan mobiliseres i situasjoner der en ønsker å oppnå noe, for eksempel å få tilgang til attraktive stillinger eller å påvirke beslutninger.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider