Mangfold

Klassereise:

En sosiologisk og litterær betegnelse på en persons virkelige eller selvopplevde overgang mellom to grupper i samfunnet. Betegnelsen brukes vanligvis om forflyttelsen fra en lavere til en høyere sosioøkonomisk klasse i det moderne samfunnet, for eksempel fra en barndom i arbeiderklassen til et voksenliv med høyere utdannelse og lønn.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider