Mangfold

Sosial klasse:

Et marxistisk begrep som beskriver de maktforskjellene som har oppstått mellom ulike sosiale grupper på grunn av eiendomsforholdene til produksjonsmidlene. I dag blir klassebegrepet ofte brukt i omtrent samme betydning som begrepet sosial lagdeling.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider