Mangfold

Sekundærnæringer:

Næringer som industri, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning og bygge- og anleggsvirksomhet. Disse næringene sysselsetter rundt 20 % av arbeidstakerne per 2010.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider