Mangfold

Lagmannsretten:

Både den tiltalte og påtalemyndighetene kan anke en dom i tingretten til lagmannsretten, som er en høyere rettsinstans. Både skyldspørsmålet og straffeutmålingen kan ankes.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider