Mangfold

Tingretten:

Første instans i straffesaker. En juridisk fagdommer og to lekdommere (meddommere) tar stilling til og bestemmer både skyldspørsmålet og straffen.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider