Mangfold

Forvaring:

Reaksjon som blir brukt når domstolene mener det er nærliggende fare for gjentakelse av den kriminelle handlingen. Den alvorligste straffereaksjonen i Norge. Forvaring innebærer at domstolene kan forlenge tiden den kriminelle må sone i fengselet (med inntil fem år om gangen), for å beskytte samfunnet mot nye alvorlige forbrytelser.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider