Mangfold

Samfunnsstraff:

Samfunnstraff er et alternativ til en streng betinget dom eller ubetinget fengsel i ett år. Samfunnstraff innebærer som oftest at den dømte gjør en form for samfunnsnyttig tjeneste eller arbeid, som for eksempel rydding eller vedlikehold.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider