Mangfold

Tostegshypotesen:

Medieteori om at påvirkningen skjer i to etapper. Medienes budskap går i første omgang fra sender til en opinionsleder, som tolker, forsterker eller svekker budskapet før det i neste trinn går videre til mottakerne. En opinionsleder har gjerne en spesiell interesse og kunnskap på området og kan sette informasjonen inn i en større sammenheng.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider