Mangfold

Vurder spørsmålene i en undersøkelse

Les om hvordan man lager gode spørsmål til en kvanititativ undersøkelse på s. 44. Vurder hvilke av spørsmålene nedenfor som er gode, og hvilke som er mindre gode. Der du synes spørsmålene er dårlige, må du begrunne dette. 

NB: Spørsmålene tilhører ikke samme undersøkelse! 

 

Synes du at barneskoler bør tvinge barn til å være med på julegudstjeneste? 

a. Ja

b. Nei

 

Hvor ofte synes du helsesøster bør være på skolen? 

a. Hver skoledag. 

b. Tre eller fire dager i uka. 

c. En eller to dager i uka. 

d. Sjeldnere

 

Synes du helsesøster ved skolen din gjør en god jobb? 

a. Ja, han gjør en veldig god jobb. 

b. Han gjør en passe god jobb. 

c. Nei, han gjør ikke en god jobb. 

 

Har skolen din utarbeidet vurderingskriterier i de forskjellige fagene, og bruker lærerne dem? 

a. Ja. 

b. Nei. 

 

Hvor ofte får dere utdelt vurderingskriterier når dere jobber med større oppgaver på skolen? 

a. Alltid.

b. Til mer enn halvparten av oppgavene. 

c. Til omtrent halvparten av oppgavene. 

d. Til færre enn halvparten av oppgavene. 

e. Aldri.

 

Hvor mange år er du? 

a. Yngre enn 15 år.

b. 15-17 år. 

c. 17-19 år. 

d. 19 - 21 år. 

e. Eldre enn 21 år. 

 

Hvilket kjønn identifiserer du deg med? 

a. Kvinne

b. Mann

c. Annet: __________________

 

Hva ønsker du deg til julegave i år? Sett ett kryss. 

a. Elektronikk (telefon, PC, dataspill eller liknende)

b. Bøker

c. Penger

d. Opplevelser

e. Pynteting

f. Frisørtime eller andre velværetilbud

g. Mat

h. Musikkinstrumenter

i. Klær

j. Brettspill

k. Møbler

l. Fred på jord

 

Hva synes du om lærerne på skolen? Skriv svaret ditt nedenfor. 

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider