Mangfold

Skriv leksikontekster

Tenk deg at du er med på å lage et nettleksikon av og for elever i videregeående skole. Du har fått i oppdrag å skrive to korte leksikontekster:

  • en tekst skal presentere en kjent sosiolog (velg selv hvem)
  • en tekst skal presentere en kjent sosialantropolog (velg selv hvem)

Hver tekst skal være på 150-200 ord. Husk at målgruppa er elever i videregående skole. Teksten bør være lettfattelig for de som er på din egen alder, og innholdet bør være relevant for en som har valgt programfaget sosiologi og sosialantropologi. Hva har personen skrevet om eller forsket på, og hvorfor er denne personen en viktig samfunnsviter? 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider