Mangfold

Sosiale utdanningsforskjeller

Svar på spørsmålene: 

  1. Ungdom som har foreldre med høyere utdanning, tar oftere høyere utdanning selv, sier læreboka. Hvorfor tror du det er sånn? Skriv ned din egen forklaring. 
  2. Se på de tre teoriene om sosiale utdanningsforskjeller på s. 254-255 og sammenlikn med din egen forklaring. Passer forklaringa di inn i en eller flere av disse teoriene? 
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider