Mangfold

Les og forstå statistikk om levealder

Studer tabellen på side 256 i Mangfold. Diskuter om påstandene nedenfor er sanne, ifølge tallene i tabellen:

  • Når det gjelder dødsfall innen fylte 50 år, er det relativt liten forskjell på kvinner og menn.
  • Når det gjelder dødsfall innen fylte 50 år, er det relativt liten forskjell på utdanningsnivå.
  • Hoveddtendensen er at menn dør tidligere enn kvinner, og at ufaglærte dør tidligere enn funksjonærer. 
  • Forskjellene i dødelighet mellom de fire gruppene øker med alderen. 
  • Nesten 15 % av ufaglærte menn dør innen de blir 65 år.
  • Omtrent 5 % av kvinner som er høyere funksjonærer, dør innen de blir 65 år. 
  • Ved 70-årsalderen er over 20 % av mennene døde, uavhengig av utdanning. 
  • Ved 75-årsalderen er over 20 % av de ufaglærte døde, uavhengig av kjønn. 
  • Over halvparten av de ufaglærte mennene er døde når de er 75 år. 
  • Kjønn ser ut til å være viktigere for levealderen enn utdanning. 
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider