Mangfold

Lag din eigen klasseteori

Sjå på lista over yrke nedanfor. 

 1. Korleis vil du dele yrka inn i samfunnsklasser?
 2. Kva vil du kalle klassene dine? 
 3. Kva for prinsipp har du brukt for å dele inn i klasser? (Kva har dei som høyrer til same klasse, til felles?)

Yrka:

 • Lege
 • Fabrikkeigar
 • Bonde
 • Ufaglært snikkar som jobbar svart
 • Snikkar med fagbrev
 • Lærar
 • Telefonseljar
 • Sjukepleiar
 • Forfattar
 • Mekanikar på bilfabrikk
 • Sjølvstendig næringsdrivande mekanikar
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider