Mangfold

Makt og avmakt i klasserommet

Marx Weber definerer makt som det å kunne få andre til å gjøre som en selv vil, selv om de skulle gjøre motstand (se s. 223).

Diskuter i grupper eller i klassen:

Har læreren deres makt over dere, ifølge denne definisjonen? Hva er det som gir han eller henne denne makten? 

Har noen av dere følt på avmakt i skolesammenheng? Fortell. 

Har dere makt over læreren i noen sammenhenger? Hva er det i tilfelle som gir dere makt? 

Kunne dere ønske dere et annet maktforhold i klasserommet? I tilfelle hvilket? Begrunn svaret deres. 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider