Mangfold

Hvordan vil du fordele godene?

Les om de ulike prinsippene for å fordele goder på s. 220 - 222.

Oppgave 1: Hvilket av de tre første prinsippene ville du brukt for å fordele:

  • lørdagsgodt i en søskenflokk? 
  • karakterer? 
  • nettbrett til bruk i undervisninga i en skoleklasse? 
  • ekstratimer i matematikk på en hel skole? 
  • en pengepremie som skolen vinner fordi fem elever har vunnet en forskningskonkurranse? 
  • gratis prevensjonsmidler?
  • studieplasser på universiteter og høgskoler? 

Oppgave 2: Er det noen av disse godene ovenfor som ofte blir fordelt systematisk ulikt? Begrunn svaret ditt. 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider