Mangfold

En global økonomi

  1. Hva betyr det at vi har en global økonomi? 
  2. Hva synes du er de tre mest negative konsekvensene av den globale økonomien? Ta gjerne utgangspunkt i punktene på s. 204 - 209 når du svarer på dette. Begrunn hvorfor du har valgt ut de tre. 
  3. Hvilke positive konsekvenser kan den globale økonomien ha? 
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider