Mangfold

McDonalisering av skolen?

Les artikkelen «MacDonalisering av samfunnet» på s. 196. Her hevdar Hans Erik Næss at prinsippa frå matvarekjeda McDonalds, effektivitet, kalkulerbarhet, forutsigbarhet og kontroll, også viser seg på andre samfunnsområde.

Er skolekvardagen din prega av desse ideala? Kom med eksempel. Prøv også å finne eksempel på at skolekvardagen ikkje er prega av slike ideal, snarare tvert imot.

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider