Mangfold

Kvifor arbeider vi?

  1. Spør tre tilsette med ulike arbeidsoppgåver på skolen din (til dømes faglærar, sosiallærar, rektor, reinhaldsarbeidar, helsesøster, vaktmeister, konsulent) om kvifor dei arbeider.
  2. Samanlikn svara. Kva er likt, og kva er ulikt?
  3. Trur du skilnadene har med arbeidsoppgåvene å gjere, eller trur du dei er tilfeldige? Grunngje svaret ditt.
  4. Samanlikn svara med det læreboka seier om kvifor vi arbeider (s. 181 - 182). Er det samsvar her?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider