Mangfold

Fire samfunnstyper

Del dere inn i grupper på fire elever. På hver gruppe fordeler dere de fire samfunnene som kapitlet presenterer, mellom dere.

1. Forbered dere på å fortelle de andre i gruppa om deres periode. Dere skal legge vekt på:

  • Hvilken tidsepoke vi snakker om
  • Hva folk levde av
  • På hvilken måte folk levde (i store eller små grupper, i byer, bofast eller som nomader osv.)
  • Om samfunnene var prega av likhet eller ulikhet

2. Presenter samfunnet deres for de andre på gruppa muntlig.

3. Reflekter sammen: Hvordan tror dere livet var en på deres alder de ulike samfunnene? Hva ville dere mest sannsynlig levd av, og hvordan ville framtidsutsiktene deres vært?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider