Mangfold
Grim

Hva er poenget med religion?

Tenk deg at du har en venn som er ateist (en som ikke tror på Gud). Han er svært flink i både språk og realfag, men har ikke særlig peiling på sosiologi, sosialantropologi eller andre samfunnsfag, og nå er han sint. Religion fører bare til ufred, sier han, og dessuten kan han ikke forstå hvorfor folk kan tro på noe de ikke kan se. Hva er egentlig poenget med religion, spør han deg.

Forsøk å forklare vennen din hvilke funksjoner religionen kan ha, både for enkeltmennesket og for samfunnet. Du skal verken støtte hans syn eller prøve å omvende han, men forklare saklig hvorfor religion spiller en så stor rolle for mange mennesker.

Bli enige med læreren om dere skal gjøre oppgaven skriftlig eller muntlig.

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider