Mangfold

Samisk kultur

Skriv en kort tekst (2-3 avsnitt) om samisk kultur før og nå. Læreren avgjør om du skal basere deg bare på læreboka (s. 129, 141 - 142 og 144 - 145), eller om du skal bruke andre kilder. Du skal bruke minst seks av følgende begreper i teksten din:

  • etnisk gruppe
  • urfolk
  • Sápmi
  • samiske språk
  • fangst- og jegerfolk
  • kolonialisering
  • tamreindrift
  • assimilisasjon
  • Sametinget
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider