Mangfold

Norsk kultur og kulturen på hjemstedet ditt

Hva er typisk norsk? Og hva er typisk for det stedet der du bor eller går på skole? Halvparten av elevene i klassen lager en collage med bilder og ord dere mener er typiske for den norske kulturen. De andre elevene gjør det samme med den lokale kulturen på det stedet der dere går på skole. Dere kan klippe i blader og aviser og lage collagen på papir, eller dere kan finne bilder og ord på nett og lage en digital collage. Dersom dere er mange, bør dere dele dere inn i mindre grupper. 

Sammenlikn collager og diskuter:

  • Er dere enige i de andres framstilling av den norske kulturen? Hva med den lokale kulturen?
  • Er det store forskjeller mellom collagene som viser Norge, og de som viser det lokale? Hvilke årsaker er det til forskjellene, tror dere?
  • Hva tror dere vil skje med den lokale kulturen om tjue år? Hvilke endringer er sannsynlige? Kan dere bruke faguttrykk som homogenisering, californisering eller kreolisering for å beskrive utviklinga? Se s. 134 - 135 i læreboka.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider