Mangfold

Etnosentrisme og kulturrelativisme

Gå sammen to og to og velg et trekk ved en kultur dere selv ikke tilhører, for eksempel:

  • en kultur der polygyni eller polyandri er vanlig (se s. 138 - 139)
  • en kultur med en syklisk tidsoppfatning (se s. 133), der en i liten grad lar klokka styre dagen
  • en drikkekultur der en gjerne tar et glass vin eller to til maten hver dag, og hvor de største barna får smake litt

Snakk sammen om det kulturelle trekket dere har valgt dere. En av dere skal forsøke å snakke ut fra en etnosentrisk holdning til fenomenet, mens den andre skal ta en kulturrelativistisk holdning. Prøv først å overdrive denne holdninga. Deretter kan dere dempe den, slik at det blir en mer realistisk samtale.

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider