Mangfold
https://commons.wikimedia.org

Hvorfor straffer vi?

  1. Skriv et avsnitt om hvorfor du synes folk bør straffes for grove forbrytelser som vold og overgrep.
  2. Les «Hvorfor straffer vi?» på s. 119 og 121 i læreboka og sammenlikn med din egen beskrivelse:
  • Er du mest opptatt av den individualpreventive eller den allmennpreventive funksjonen til straffen? 
  • Læreboka nevner ikke motiver som hevn eller rettferdighet. Er du opptatt av dette? Hvorfor er ikke dette sentralt i læreboka, tror du? 
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider