Mangfold

Bruk fagbegreper for å beskrive en fritidsaktivitet

Skriv et avsnitt der du beskriver samspillet mellom mennesker i en fritidsaktivitet som du kjenner godt. Det kan for eksempel være i en spesiell idrett, på et treningsstudio, i et korps, et band eller på en fritidsklubb. Bruk minst tre av de følgende faguttrykkene fra kapittel 3 i beskrivelsen din: 

  • norm
  • sanksjon
  • rolle
  • kjønnsrolle
  • rollekonflikt
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider