Mangfold

Den smertefulle klassereisen

Les debattinnlegget i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan er historien til Kadafi Zamans far?
  2. Hvordan vil du karakterisere hans liv i Norge - til å begynne med?
  3. Hvorfor sier faren plutselig noe positivt om Sylvi Listhaug?
  4. Hva mener Kadafi Zaman de nye flyktningene kan lære av de gamle pakistanerne?
  5. Kan dagens flyktninger sammenlignes med de første pakistanerne som kom til Norge? Skriv ned noen punkter for og imot.
  6. Diskuter om dagens flyktninger har noe å lære av de første pakistanerne som kom til Norge. Hva kan de lære av og hva er ikke relevant?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider