Mangfold

Oppgaver til forskningsrapport: Foreldre og barns utdanning

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan er forholdet mellom foreldres utdanning og barns utdanning, ifølge denne artikkelen?
  2. Hva er "sosial mobilitet"?
  3. Hvordan er det med mobiliteten i Norge i dag?
  4. Hvordan er mobiliteten blant innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn?
  5. Hvordan er sammenhengen mellom foreldres utdanning og frafall i videregående skole?
  6. Hva kjennetegner dem med "lav sosial bakgrunn" ifølge denne artikkelen?
  7. Hvordan er kjønnsforskjellene når det gjelder sosial mobilitet?
  8. Hva skal til for å måle disse sammenhengene på en god måte, ifølge artikkelen?
  9. Drøft hva som skal til for å heve den sosiale mobiliteten i Norge.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider