Mangfold

Foreldre og barns utdanning

Les artikkelen i lenka og svar på oppgavene om forskningsrapporten.

Oppgaver

  1. Hvordan er forholdet mellom foreldres utdanning og barns utdanning, ifølge denne artikkelen?
  2. Hva er "sosial mobilitet"?
  3. Hvordan er det med mobiliteten i Norge i dag?
  4. Hvordan er mobiliteten blant innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn?
  5. Hvordan er sammenhengen mellom foreldres utdanning og frafall i videregående skole?
  6. Hva kjennetegner dem med "lav sosial bakgrunn" ifølge denne artikkelen?
  7. Hvordan er kjønnsforskjellene når det gjelder sosial mobilitet?
  8. Hva skal til for å måle disse sammenhengene på en god måte, ifølge artikkelen?
  9. Drøft hva som skal til for å heve den sosiale mobiliteten i Norge.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider