Mangfold

Klasse-tabu

Les kronikken i Dagbladet og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvorfor mener forfatterne av kronikken at det er ironisk at klasse har vært et ikke-tema?
  2. Hvorfor har arbeiderklassen "forsvunnet"?
  3. Diskuter om vi har en arbeiderklasse i Norge i dag. Hvem er de i så fall?
  4. Hvorfor blir det så problematisk å rope om utdanning, ifølge kronikkforfatterne?
  5. Hva legger kronikkforfatterne i "klasseforakt", og hvilke eksempler bruker de?
  6. Den sosiale mobiliteten har stagnert. Hva kan det komme av, tror du?
  7. Hva skriver kronikkforfatterne om (de økonomiske) forskjellene i samfunnet?
  8. Diskuter om noe bør gjøres for å minske økonomiske forskjeller i samfunnet.
  9. Drøft om vi fortsatt lever i et klassesamfunn.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider