Mangfold

Klassereiser og middelklasse

Les artikkelen "India: Bestemors klassereise" og gjør oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan defineres middelklasse i teksten og i rammen til teksten? Hva sies om størrelsen på middelklassen i dagens India?
  2. Hvorfor  kalles artikkelen “Bestemors klassereise”?
  3. Hva sier artikkelen om forutsetninger og muligheter for positiv sosial mobilitet i dagens India? Hvordan vil du si disse forutsetningene og mulighetene er forskjellige fra de vi finner i Norge?
  4. Familien i teksten tilhører en lavkaste. Repeter kort hovedstrukturen i det tradisjonelle indiske kastesystemet. Søk deretter informasjon om lavkastenes og dalitenes økonomiske og sosiale stilling i India i dag.
  5. Diskuter hva det er som hindrer klassereise i Norge og andre land du kjenner. Diskuter også hva som kan gjøres for å fremme klassereise.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider