Mangfold

Barnefattigdom i Norge

Les teksten i Dagbladet og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva sier kilden om hvordan en kan definere fattigdom? Repeter også hva læreboken sier om dette.
  2. Hva sier artikkelen om hvor mange barn som opplever fattigdom eller lever i familier med lav inntekt?
  3. Hvilke grupper barn er i risikosonen?
  4. Finn – og diskuter årsaker til økningen i fattigdom blant barn i Norge
  5. Drøft forslagene fra Knut Halvorsen (Høgskolen i Oslo og Akershus/HiOA) til hvordan barnefattigdommen i Norge kan reduseres.
  6. Hvorfor frykter professor Halvorsen at ingen norske politikere vil gripe fatt i grunnleggende problemer som han mener kan løse barnefattigdommen?
  7. Hvilken kritikk reises mot mange sosialkontorer?
  8. Moren i teksten sier at hun innrømmer at det er vanskelig og stigmatiserende å være “moderne fattig” i Norge i 2012. Hva kan hun mene med dette? Diskuter.

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider