Mangfold

Frafall i videregående – falsk alarm?

Les intervjuet med helsedirektør Bjørn Guldvog og kronikken til Kristoffer Chelsom Vogt nedenfor. Svar på oppgavene.

Oppgaver

 1. Hvorfor er helsedirektør Bjørn Guldvog så bekymret for frafall i videregående skole?
 2. Hva er uføretrygd? (Bruk andre kilder om du ikke vet svaret.)
 3. Hvorfor ser vi en sammenheng mellom frafall i videregående og uføretrygd, ifølge helsedirektøren?
 4. Hva sier kronikkforfatter Kristoffer Chelsom Vogt om hvordan regner vi frafallet fra videregående opplæring i Norge?
 5. Hvordan gjør de det i andre land som Chelsom Vogt nevner i kronikken?
 6. Hvorfor synes Chelsom Vogt at den norske måten å regne på, er problematisk?
 7. Hvordan kommenterer han forholdet mellom frafall og uføretrygd?
 8. Hvilke signaler mener han at det negative fokuset på frafall i Norge sender til unge mennesker?
 9. Chelsom Vogt er sosiolog. Hvorfor tror dere sosiologer og andre samfunnsvitere er opptatte av frafall?
 10. Hvilke negative konsekvenser kan det ha for enkeltmennesket og samfunnet når noen dropper ut av videregående?
 11. Kan det å utsette eller la være å ta videregående opplæring ha positive konsekvenser for det enkelte mennesket og samfunnet?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider