Mangfold

Sosial ulikhet mellom kjønn

Lenka nedenfor viser noen nøkkeltall når det gjelder likestilling i Norge. Tallene er fra 2015. Velg deg et tema som du vil undersøke nærmere, for eksempel lønn, lederstillinger eller utdanning, og jobb med oppgavene nedenfor.

Oppgaver

  1. Beskriv kjønnsforskjellene på det området du har valgt.
  2. Hva tror du er den viktigste årsaken til forskjellene?
  3. Se på svaret ditt på spørsmål 2. Hvilket perspektiv har du på kjønnsforskjellene? Har du forklart dem ut fra et
  • konfliktperspektiv, ved å legge vekt på at forskjeller oppstår fordi det ene kjønnet har større makt og innflytelse?
  • harmoniperspektiv, ved å legge vekt på at kvinner og menn utfyller hverandre og bidrar på ulikt vis til et godt samfunn?
  • handlingsperspektiv, ved å legge vekt på at mennesker gjør sine egne valg? 

Les gjerne mer på Internett om hvordan andre forklarer den forskjellen som du har valgt. Se om du kan legge merke til hvilket perspektiv de forklarer forskjellene ut fra.

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider