Mangfold

Store sosiale forskjeller blant unge

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hvordan er undersøkelsen gjennomført?
  2. Hva er de viktigste funnene i undersøkelsen?
  3. Hva kan årsakene være til de store sosiale forskjellene en finner blant ungdom i Norge?
  4. Hva menes med dette: "Rapporten dokumenterer at forskjellene mellom ungdommer i Norge viser seg i trappetrinnsmønstre, eller gradienter. Det betyr at spørsmålet om sosial ulikhet ikke bare begrenser seg til å handle om fattigdomsproblematikk eller om de få som er utenfor. Sosiale forskjeller utspiller seg langs hele den sosiale samfunnsstigen."?
  5. Hva mener Bakken kan gjøres med de store skjevhetene?
  6. Og hva tenker du om hans forslag?
  7. Skriv ned fem tiltak som kan settes inn for å minske de sosiale forskjellene mellom ungdom i Norge.
  8. Diskuter i klassen hvordan de sosiale ulikhetene kan reduseres i Norge.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider