Mangfold

Forskjeller i levealder i Norge

Les teksten i lenka og gjør oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er gjennomsnittlig levealder i Norge?
  2. Hvordan har gjennomsnittlig levealder forandret seg siden 1900? Og hvorfor er det slik?
  3. Hvordan er forskjellene i gjennomsnittlig levealder i Norge?
  4. Hva henger disse forskjellene sammen med? Og hva er de viktigste forklaringene på forskjellene?
  5. Hva er "risikofaktorene" og hvor mye forklarer de av forskjellene i levealder?
  6. Bruk Bordieus og Marx' begreper for å forklare ulike gruppers gjennomsnittlige levealder (kap. 13 i læreboka).
  7. Skriv ned fem punkter med forslag om hva som bør gjøres for å utjevne forskjellene i levealder. Angi om det vil være vanskelig å gjennomføre forslagene.
  8. Diskuter om staten har et ansvar for å hjelpe folk til å leve lenger - og hva staten eventuelt kan gjøre.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider