Mangfold

Arbeidsledige med dårlig helse

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er de viktigste funnene til forskerne ved NTNU når det gjelder arbeidsledighet og helsetilstand?
  2. Hvilke fordommer er det snakk om i teksten?
  3. Hvilke levealdersforskjeller trekkes fram i teksten?
  4. Skriv ned de tankene du gjør deg om forholdet mellom arbeidsledighet og levealder. Hva er årsak og virkning når det gjelder forholdet mellom disse to variablene, tror du?
  5. Hva tror du er de viktigste variablene som kan forklare forskjeller i levealder i Norge?
  6. Skriv ned fem punkter om hva som kan gjøres for å redusere forskjeller i levealder i Norge.
  7. Diskuter i klassen hva som kan gjøres for å utjevne forskjellene i levealder mellom ulike sosiale grupper i Norge.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider