Mangfold

De ekstremt rike

Les teksen i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva er "den skandinaviske modellen"?
  2. Hvorfor er Moene skaptisk til å se på hvor rike de rike er - og bruke det som målestokk på om sosialdemokratiet har avskaffet ekstrem rikdom?
  3. Hva finner han når han sammeligner Norge, Sverige og USA?
  4. Hvordan ligger Sverige og Norge an i verdenssammenheng?
  5. Hva angir Moene som "årsaken", "problemet" og "konsekvensene"?
  6. Bør den skandinaviske modellen modifiseres? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan skal det eventuelt gjøres?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider