Mangfold

De som faller utenfor

Les teksten i lenka og svar på oppgavene.

Oppgaver

  1. Hva tror du Line Indrevoll Stänicke mener med "CV-generasjonen"?
  2. Hvor stor andel er det som ikke fullfører videregående skole?
  3. Forklar hva forfatteren av innlegget mener med spørsmålet "Kan frafallet i skolen forstås som et individuelt samfunnsopprør, om enn i en selvdestruktiv form?".
  4. På hvilke måter mener hun ungdom er selvdestruktive?
  5. Hvilke løsninger på utfordringene skriver Stänicke om?
  6. Skriv en halv side om hva du mener er de største utfordringene for ungdom i dag.
  7. Drøft hva som kan gjøres for å lette presset mange ungdommer føler i skole- og hjemsituasjon.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider